Српско-руски хуманитарни центар

Српско-руски хуманитарни центар

Српско-руски хуманитарни центар настао је на основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације 25. априла 2012. године, који су у Нишу потписали Министар унутрашњих послова Републике Србије И. Дачић и Министар за ванредне ситуације Руске Федерације В.А. Пучков, а истог дана потписан је Споразум о усвајању Статута Центра.

Као правна основа за формирање Центра послужио је Споразум између Влада Републике Србије и Руске Федерације од 20. октобра 2009. године о сарадњи у области ванредног хуманитарног реаговања, спречавања елементарних непогода и техногених хаварија и отклањања њихових последица.

Центар представља међувладину хуманитарну некомерцијалну организацију, која има статус правног лица, која је регистрована у Републици Србији у складу са њеним законодавством.

Центар је основан у циљу пружања хуманитарног реаговања на ванредне ситуације на територији Србије и територији других држава Балканског региона. Центар испуњава следеће задатке:

  • Учешће у спровођењу активности на спречавању и отклањању ванредних ситуација, укључујући гашење пожара;
  • Пружање ванредне хуманитарне помоћи становништву настрадалом од ванредних ситуација;
  • Реализација заједничких пројеката и програма на територији Републике Србије и других држава Балканског региона, укључујући програме и пројекте за хуманитарно разминирање;
  • Обука и повећање квалификација стручњака у области спречавања и отклањања ванредних ситуација;
  • Спровођење тестирањаа и демонстрација ватрогасно-спасилачких средстава и технологија;
  • Извршавање других задатака који нису у супротности циљевима оснивања Центра.

До сада Центар је пружио помоћ и радио на отклањању ванредних ситуација на територији Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Словеније.

Могућности Центра у виду оперативног реаговања у највећој мери биле су продемонстриране током уклањања последица разорних поплава у Србији и другим земљама Балканског региона у мају 2014. године.Руски спасиоци први су притекли у помоћ Србији. За два дана, они су евакуисали више од 2000 становника (укључујући више од 600 деце) из зоне поплава у Обреновцу, где је ситуација била најкритичнија. У оквиру те операције, у Србију, као и у Босну и Херцеговину, авијација МЧС-а Русије допремила је више од 140 тона различите хуманитарне помоћи. Рад Центра на отклањању последица мајских поплава високо су оценили Председник Републике Србије Т. Николић и Председник Руске Федерације В.В. Путин.

Важан правац у деловању Центра јесте хуманитарно разминирање. Почев од 2008. године, заједнички српско-руски одред ради на чишћењу територије Републике Србије од експлозивних направа. За овај период, очишћено је више од 4,2 милиона квадратних метара територије, а пронађено и уништено више од 13 хиљада различите муниције.

Један од приоритета деловања Центра је рад на обуци особља, организовање конференција и семинара, учешће на сајмовима.

Центар активно спроводи активности у вези са обуком и припремом стручњака, користећи за ово могућности високих образовних установа МЧС-а Русије, а пре свега, Санктпетербуршки Универзитет Државне ватрогасне службе. До новембра 2015. године, обуку је прошло више од 200 српских спасилаца.

СРХЦ активно учествује у друштвеном животу Србије, сарађује са друштвеним, религиозним и ветеранским организацијама, као и са школама и медијима.

У будућности, Центар се види као свеобухватна међународна структура, која обезбеђује суделовање и пружа помоћ у ванредном хуманитарном реаговању свим заинтересованим државама Балканског региона. Центар је отворен за придруживање сваке државе или организације, која је солидарна са његовим циљевима и задацима.

Директор Српско-руског хуманитарног центра је В.П. Гуљевич (Русија). Кодиректор СРХЦ је Б. Гламочлија (Србија).

Српско-руски хуманитарни центар налази се на територији града Ниша у Републици Србији.

Српско-руски хуманитарни центар, незванично, називају још и "Руско-Српски хуманитарни центар", "Хуманитарни центар Ниш", "Нишки центар".