Српско-руски хуманитарни центар

Стручњаци СРХЦ на међународној конференцији Академије МУП-а Србије

Група стручњака Српско-руског хуманитарног центра учествовала је у раду шесте међународне научно-практичне конференције „Супростављање новим видовима злочина“. У улози говорника и стручњака учествовали су представници Босне, Мађарске, Немачке, Шпаније, Македоније, Пољске, Републике Српске, Румуније, Словеније, Турске, Хрватске, Црне Горе, а такође и МУП-а Србије.

У ходу конференције стручњаци СРХЦ разменили су искуства са иностраним колегама по питањима, која се односе на профилну делатност Центра, а у оквиру којих су се разматрали разлози настајања различитих ванредних ситуација и истрага у вези са пожарима.

Подсетимо, још раније, Српско-руски хуманитарни центар је отворио на Академији савремени специјализовани курс припреме спасилаца, ватрогасаца и деминара.