Српско-руски хуманитарни центар

Обука српских стручњака за антикризно управљање у ВС

У периоду од 18. до 30. маја, 12 српских стурчњака прошло је кроз процес повишења квалификација у програму „Антикризисно управљање у ванредним ситуацијама“ у бази Академије грађанске заштите МЧС-а Русије. Обука је била организована у оквиру споразума са Српско-руским хуманитарним центром.

У ходу обуке, упошљеници Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије упознали су се са основом организације антикризисног управљања при ванредним ситуацијама природног и техногеног карактера, а такође и са методама процене ситуације у ванредним околностима. Приде, српски стручњаци су имали праксу при подношењу оператнивних извештаја и изучили могућности космичког надгледања ванредних ситуација, што је посебно актуелно у периоду летњих пожара.