Српско-руски хуманитарни центар

Штабни тренинг СРХЦ: дејства у условима летњих пожара

Српско-руски хуманитарни центар провео је планиран штабни тренинг на тему : Дејства при настанку ванредних ситуација, које су повезане са летњим пожарима“. У оквиру тренинга разрађена је примена снаге и средстава Центра у случају настанка великоразмерних пожара на територији Србије и земаља Балканског региона. Таква ситуација у региону је у потпуности очекивана сходно прогнозама које одговарају прогнозама европских и српских служби. На тренингу је у име српске стране учествовао Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије, а такође је забележено учешће Националног центра за управљање у кризним ситуацијама (НЦУКС) МЧС-а Русије. Сви задаци, који су били постављени у оквиру тренинга, били су испуњени.