Српско-руски хуманитарни центар

Састанак у вези припреме за период летњих пожара на територији Србије

У Српско-руском хуманитарном центру одржао се радни састанак, посвећен припреми за период летњих пожара на територији Србије. У активностима је учествовало руководство Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије, Националног центра за управљање у ЧС (НЦУКС) МЧС-а Русије, Српско-руског хуманитарног центра ( СРХЦ), затим, представници Националног хидрометеролошког центра Србије. Спровођење овог састанка повезано је са потребом да се утаначи прогноза ситуације у вези са шумским пожарима у Србији, недопуштањем настанка и развоја пожара.

Происходила је размена података и планова, што је несумњиво ојачало спремност СРХЦ у односу на реаговање на могуће ВС на територији Србије у летњем периоду.