Српско-руски хуманитарни центар

Роботизовани комплекс MVF-5 који је Српско-руски хуманитарни центар поклонио Србији угасио први пожар

Приликом ликвидације пожара који се распламсао после експлозије у складишту опреме и муниције Антитерористичке јединице Министарства унутрашњих послова Републике Србије у Липовачкој шуми употребљен је роботизовани комплекс MVF-5 додељен Републици Србији од стране Српско-руског хуманитарног центра у Нишу. Овај робот намењен је гашењу пожара у високоризичним подручјима, у која спадају и складишта муниције. Стручњаци који су користили комплекс MVF-5 високо су оценили његове особине и могућности. Како се овим роботом управља са безбедне удаљености, ризик за припаднике ватрогасних јединица који учествују у гашењу пожара сведен је на минимум. О употреби комплекса MVF-5 саопштено је у српским медијима.