Српско-руски хуманитарни центар

Представници Српско-руског хуманитарног центра у радној посети БиХ

У четвртак, 28.01.2016, радна група Српско-руског хуманитарног центра одржала је радни састанак са представницима Сектора за заштиту и спасавање Министарства безбедности Босне и Херцеговине.

Теме овог састанка биле су актуелна билатерална сарадња и њено проширење као и обука специјалиста из Босне и Херцеговине.

Велики допринос активирању и подизању сарадње доноси и чињеница да је Босна у Херцеговина пуноправни члан Међународне организације цивилне заштите из Женеве (International civil defense organization - ICDO), Република Србија иде ка добијању статуса пуноправног члана у овој међународној организацији а Српско-руски хуманитарни центар има од потписан Правилник о размени информација са ICDO-ом.