Српско-руски хуманитарни центар

Писмо захвалности СРХЦ

Међународна организација цивилне заштите из Женеве ( International Civil Defence Organisation (ICDO) ) написала је писмо захвалности Српско-руском хуманитарном центру.