Српско-руски хуманитарни центар

Видеоконференција у ЦУКС-у

У понедељак, 11. фебруара, Српско-руски хуманитарни центар узео је учешће у видеоконференцији организованој од стране Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације.

Тема ове конференције била је „сагледавање резултата сарадње између центара за реаговање у кризним ситуацијама бивших Советских република, међународних организација и државних органа управљања са Националним центром за управљање у кризним ситуацијама Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације у 2015. години“.

Од међународних организација позване су Међународна организација цивилне заштите (International civil defense organization (ICDO)) и Српско-руски хуманитарни центар.

Директор СРХЦ-а Бојан Гламочлија поздравио је колеге из Русије и држава бившег Совјетског савеза, а кодиректор – Вјачеслав Власенко наступио је са кратким извештајем о заједничком раду Српско-руског хуманитарног центра и Националног центра за управљање у кризним ситуацијама Министарства за ванредне сутуације Руске Федерације на пољу заштите становништва и добара на простору земаља Балканског региона у 2015. години и изложио је основне задатке за 2016. годину.