Српско-руски хуманитарни центар

Сарадници Српско-руског хуманитарног центра у Прешеву

Руководство Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије омогућило је, после разматрања, припадницима Српско-руског хуманитарног центра да учествују у процени ситуације у центру за привремени прихват избеглица, који се налази на Српско – македонској граници у граду Прешеву. Приликом доношења ове одлуке узет је у обзир ризик од појаве ванредних ситуација био-социјалног и епидемиолошког карактера и могућност израде плана заштите грађана Србије уз коришћење ресурса Српско-руског хуманитарног центра.

Стручњаке СРХЦ-а дочекали су у Прешеву, у петак 12.02.2016. године, припадници Министарства унутрашњих послова Душан Шапоњић, Милан Цветковић – командир мобилне јединице и Мирослав Јовић - начелник одсека за безбедност пограничне полиције РС, који су упознали госте са тренутном ситуацијом и постојећим проблемима. Припадници СРХЦ-а изнели су потом своје виђење ситуације и представили начине да се постојећи проблеми реше.