Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ на националној конференцији геоинформативних технологија

24.02.2016 у Београду одржана је национална конференција посвећена геоинформационим технологијама, које се примењују у градовима у општинама у Србији. На овој конференцији учествовао је и представник СРХЦ-а Д. Лисенко, који је на примеру сарадње између Српско-руског хуманитарног центра и администрације града Зрењанина, показао ефикасност примене ГИС система (географско-информативног система) за добијање модела развијања и последица ванредних ситуација и припреме за адекватно деловање у њима.

Присутни су били упознати са потенцијалним могућностима Центра за управљање у ванредним ситуацијама (ЦУКС-а) СРХЦ-а, које могу користити градови и општине у Србији.

Представници градова и општина изразили су заинтересованост за ову тему и одлучили да се поново састану, сада већ у ЦУКС-у у Нишу.

Приликом организовања ове конференције учествовала је и амбасада Руске Федерације у Београду.