Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ на ГИС-конференцији

Представници СРХЦ посетили су конференцију o новим ГИС-системима и технологијама «GDi Solution Days – септембар 2016».

Током конференције била је размотрена практична примена ГИС-система у свакодневном раду јавних и приватних организација у различитим сферама деловања.

Треба напоменути да је у октобру 2014. године у СРХЦ био отворен Центар за управљање у кризним ситуацијама (ЦУКС), који омогућава добијање модела развоја потенцијалне ванредне ситуације уз коришћење географских информационих система.