Српско-руски хуманитарни центар

Српски стручњаци на обуци у Русији

26. септембра 2016. године 2 групе српских ватрогасаца-спасилаца Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС почели су курс обуке-усавршавања у институцијама вишег образовања МЧС-а Русије – Академији цивилне заштите у Москви и Санкт-Петербуршком универзитету државне ватрогасне службе. Теме обуке су актуелне за Србију и цео Балкан, „Управљање у кризним ситуацијама“ и „Реаговање и гашења пожара на објектима хемијске индустрије“.

Програм укључује и теоретске и практичне компоненте. Планирана је посета центра за обуку ватрогасаца, упознавање са радом ватрогасне јединице у рафинерији (град Кириши) и активностима оперативне групе у Националном центру за управљање у кризним ситуацијама (НЦУКС), као и са медодологијом анализе података и изградње модела ванредних ситуација.

СРХЦ спроводи активности обуке и усавршавања стручњака на основу захтева Сектора за ванредне ситуације у високошколским образовним институцијама МЧС-а Русије уз коришћење најновијих достигнућа научника Министарства. Од јесени 2014. године до данас је више од 300 српских стручњака прошло обуку, а од 2016. године укључени су и спасиоци из Босне и Херцеговине и Македоније.

У Србији обуку спасилаца спроводе представници Центра, спасиоци одреда Центроспас. 26 септембра на комплексу „Стаза спасиоца“ започет је нов курс обуке за индустријски и планински алпинизам са фокусом на спасавање.

Обуке су биле на тему: едукација спасилаца, гашење пожара на објектима нафтног и гасног комплекса и гасоводима, обука ронилаца-спасилаца, најновије методе и технологије цивилне заштите, спасавање са висина, из рудника и тунела, савремени руски спасилачки тренажери и технологије: теорија и пракса, и други.