Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ на семинару „ Безбедност и заштита на раду на градилиштима и рад на висини“

Представници СРХЦ учествовали су на семинару на тему „Безбедност и заштита на раду на градилиштима и рад на висини“ 30. септембра у Београду, који је био организован од стране Удружења за ванредне ситуације Републике Србије.

Током семинара била је отворена дискусија по практичним питањима из области безбедности и здравља на раду, говорило се о законским и подзаконским прописима који се примењују у овој области, указано на значај дефинисања радних места на висини и улоге свих учесника у систему безбедности и здравља на раду.