Српско-руски хуманитарни центар

Развој оперативне компоненте Центра

Пружање хуманитарне помоћи угроженом становништву и учешће у спровођењу мера за спречавање и отклањање последица ванредних ситуација је један од задатака Центра. СРХЦ решава тај задатак сопственим снагама и могућностима, или, уколико је у питању ванредна ситуација великих размера, са допунским снагама и средствима.

Оперативна група - спасиоци Центра, по добијању информације о ванредној ситуацији - одлазе у угрожено подручје и у случају потребе, заједно са својим српским колегама учествују у отклањању последица ванредне ситуације.

Имајући то у виду, био је активиран курс за јачање оперативне компоненете Центра, који је у себи садржао и планове за увеличавање и јачање потенцијала реаговања. С тим циљем, Центар је учинио следеће кораке: купљена је специјализована опрема за рад спасилаца у екстремним условима – шатори, вреће за спавање, средства за спасавање и преживљавање, компактни електрогенератори, заштитне кациге, носила и много друге опреме.

Истовремено се траје развијање важног елемента Центра – комплекса за обуку и тренинг „Стаза спасиоца“. Подсећамо, да је „Стаза спасиоца“ намењена за провођење обуке и усавршавање локалних спасиоца.

Задатак који остаје актуелан је попуњавање резерви у магацину Центра, како би Центар могао да учествује у хуманитарном реаговању приликом настанка било које ванредне ситуације.