Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ и заштита на раду у Србији

Директор Управе за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање и социјална питања Вера Божић-Трефалт посетила је Центар 2. новембра.

Руководство Центра је информисало госпођу Веру Божић-Трефалт о задацима СРХЦ, његовим активностима, радним контактима и перспективом развоја. Главна тема састанка била је могућност искоришћења СРХЦ, његових ресурса, базе и искуства руских инструктора да се стручњаци Министарства усавршавају, као и могућност организовања сталних специјалистичких курсева.

У циљу бољег упознавања ресурсне базе Центра, представници Центра и госпођа Вера Божић-Трефалт су посетили нишки универзитет. Они су обишли две учионице које су опремљене од стране МЧС-а Русије на Факултету заштите на раду 2014. године. Представник Факултета Емина Михајловић изразила је захвалност за предату опрему и скренула пажњу на ефикасност обуке студената у овим учионицима.

Разговор је се водио и о питању унапређења вештина и знања стручњака, као и перспектива отварања тренинг курсева од стране представника СРХЦ – спасиоца Центроспас. Урађен је оквирни план.