Српско-руски хуманитарни центар

Стаза спасиоца: вежбе и тренинзи

На „Стази спасиоца“ на бази СРХЦ проведене су вежбе и тренинзи са представницима Жандармерије у области „Спасавање пострадалог из шахте лифта“.

У току вежби, српски спасиоци су увежбавали технику спуштања и подизања повређеног из шахте лифта, уз помоћ коришћења алпинистичке опреме, на комплексу за тренинг и обуку „Стаза спациоца“.

Треба истаћи да провођење такве врсте краткорочне обуке спада међу основне задатке Српско-руског хуманитарног центра. Циљ такве обуке је усавршавање српских спасиоца у областима превентиве и отклањања последица ванредних ситуација.