Српско-руски хуманитарни центар

Обучавамо младе српске стручњаке

Један од задатака СРХЦ је сарадња са образовним институцијама у Србији. Он се састоји од теоретског дела (лекције, предавања о ванредним ситуацијама и личном учествовању у њима), тако и у практичним вежбама.

Управо такве вежбе са елементима обуке су одржане за студенте Факултета заштите на раду, који је у оквиру универзитета у Нишу. Вежбе су одржане 10. новембра у Центру, на комплексу за обуку и тренинг „Стаза спасиоца“. Студенти су увежбавали спуштање са стене, спуштање по нагибу, итд.

Управо су студенти били међу првима који су вежбали на „Стази спасиоца“ у мају ове године, а изразили су жељу да се направе нове вежбе за тренинг и обуку.