Српско-руски хуманитарни центар

“TV Arte” новинари у СРХЦ

Упоредо са својим професионалним задацима, СРХЦ активно сарађује са друштвеним организацијама и представницима средстава јавног информисања – новина и телевизија, који раде на Балкану. Позиција Центра је недвосмислена: отвореност и добронамерност, спремност да се говори о његовим циљевима, задацима и правцима деловања.

Новинар француско-немачког канала „TV Arte“ Владимир Васак заједно са колегом-преводилацем Александром Илић посетили су Центар. Информативни филм о Центру био је демонстриран гостима. Они посетили су Центар за управљање у кризним ситуацијама, магацин и комплекс за обуку и вежбање СРХЦ.

Кодиректор Центра Вјачеслав Власенко испричао је историју стварања Хуманитарног Центра, истакао је правце његових активности, планове и перспективе развоја у Србији и на Балкану.