Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ и „Обука кадрова у ватрогасној служби“

У граду Ковину је 9. – 11. децембра, први пут у Србији, у организацији Ватрогасног савеза Војводине био организован практични семинар на тему „Припрема кадрова у области гашења пожара у Војводини“, у коме су учествовали ватрогасци из целе Србије.

Овај семинар је са елементима показних вежби био значајан догађај у стварању функционалног система зажтите од пожара у држави, који обједињује професионалне ватрогасно-спасилачке јединице и ватрогасце-волонтере.

Припадници Центра – Иван Сулаев, Павел Терехов и Никита Потапов су учествовали и у теоретском и практичном делу семинара. Они су говорили о раду, циљевима и задацима СРХЦ и спасилачким операцијама у којима су учествовали у Русији и ван њених граница.

За време практичних вежби, руски спасиоци су демонстрирали свој рад и професионализам на тему спасавања унесрећених са висина, упознали своје српске колеге са начином рада у Русији, индустријским алпинизмом, радом са алпинистичком опремом и средствима.

Као што је познато, у склопу СРХЦ у Нишу, постоји „Стаза спасилаца“, која је отворена у овој години, а намењена је за тренинг из области индустријског алпинизма. У другој половини 2016. године је најмање 7 група српских специјалиста прошло тренинге на тој стази, повишавајући своју професионалност у раду.