Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ спреман да поново помогне

15. децембра у Палати Србија у Београду одржана је координациона конференција на тему миграција, у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, којој су присуствовали и представници Центра - Иван Сулаев и Сретен Димитријевић.

Од почетка мигрантске кризе у Европи, Република Србија се суочила са великим изазовом - незабележеним транзитом миграната кроз њену територију (више од 900 000 лица). Влада је изјавила да је помоћ од међународних заједница и хуманитарних организација неопходна.

Тема састанка је била представљање Плана реаговања за 2017. годину, у циљу обезбеђивања међународне помоћи, а у складу са конкретним потребама Србије.

«Србија је добила гаранције да ће се помоћ у борби са последицама мигрантске кризе наставити, да ће бити увећана, као и да међународна заједница високо oцењује спремност Србије да помогне по питању избеглица», изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.

СРХЦ је једна од првих организација рачунајући UNHCR и UNDP, која је одговорила на позив за помоћ у решавању мигранске кризе. Док се ово питање разматрало у Њујорку и Женеви, СРХЦ је од својих резерви допремио шаторе у мигрантске центре у Прешеву и Кањижи, доставио дизел-генераторе, пећи и друго у место за смештање миграната у Шиду у августу 2015. И данас Српско-руски хуманитарни центар је поново спреман да помогне Влади Републике Србије и да разморти питање пружања хуманитарне помоћи.