Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ и његове могућности

У Српско-руском хуманитарном центру се налази и Центар за управљање у кризним ситуацијама (ЦУКС), који је „млађи брат“ НЦУКС – Националног центра МЧС Русије. ЦУКС је електронски комплекс који омогућује оперативно управљање снагама и средствима упозоравања на ванредну ситуацију, као и отклањање последица ванредних ситуација. Цукс моментално, на основу постојећих података даје прогностичке информације у вези са ванредним ситуацијама природног и техногеног карактера, обавља функцију комуникационог центра за стране које су ангажоване у вези са ванредном ситуацијом, итд. У Србији је тај центар уникатан и јединствен, али нажалост, не користи се максимум његових могућности. Чак и специјалисти нису у потпуности упознати са његовим могућностима.

Прошле недеље је у Зрењанину одржан састанак српских стручњака за питања управљања и прогнозу у ванредним ситуацијама, унификацију кориштења ГИС информација и кориштења савремених електронских програма. Сусрет је предводио начелник Средњобанатског управног округа - Душан Шијан.

Састанку су присуствовали и представници Центра - Павел Терехов и Дмитриј Лисенко. Постојећа програмска опремљеност Центра – за прогнозирање и управљање у ванредним ситуацијама би могла да буде од велике користи службама за превенцију и реаговање у ванредним ситуацијама. Већ постоји разумевање важности тог питања са стране српских структура. О томе сведочи и дневни ред сусрета у Зрењанину. Да су македонске колеге имале могућност да користе резултате рада Центра, вероватно би последице разорних поплава које су задесиле Македонију прошлог лета, биле мање.

Српско-руски хуманитарни центар је у досадашњем раду често јавно изражавао спремност да у потпуности служи интересима српског народа.