Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ и његов електронски центар

У Српско-руском хуманитарном центру је одржан радни сусрет припадника структура које се у свом раду баве технологијама прогнозирања и моделирања ванредних ситуација, са задатком правовременог упозоравања и отклањањем последица ванредних ситуација.

СРХЦ располаже савременим системом – Центром за управљање у ванредним ситуацијама (ЦУКС), који омогућује високу ефективност решавања свих питања у вези са моделирањем, прогнозама и отклањањем последица ванредних ситуација, у циљу заштите и безбедности становништва.

Међу гостима су били представници Управе града, Електронског факултета Универзитета у Нишу, припадници руководећих структура Ватрогасно-спасилачке бригаде и цивилне заштите. Они су упознати са могућностима Центра у тој области, а биле су показане и могућности кориштења ГИС система кроз тродимензионални приказ ванредне ситуације.

Сусрет је завршен договором о развијању практичне сарадње заинтересованих локалних структура са Центром. Могућности рада Центра се не користе довољно, иако се Центар налази у Нишу.

Касније је одржан састанак руководства Центра са директором Републичког хидро-метеоролошког завода, господином Југославом Николићем. И на том сусрету је главна тема разговора била практична сарадња, због анализе и прогнозирања ванредних ситуација природног карактера. Постигнута је начелна сагласност о одржавању радне конференције, на пролеће ове године у Београду.