Српско-руски хуманитарни центар

Из Женеве у Ниш

У мају 2016. године, Српско-руски хуманитарни центар је постао придружени члан Међународне организације цивилне заштите, односно добио је право да учествује у раду ICDO. Тиме је постао део светског удружења које око себе окупља службе за реаговање у ванредним ситуацијама више од 70 земаља. Тиме се ствара јединствен систем за помоћ становништву било које државе.

За Србију, односно за Сектор за ванредне ситуације је важна обнова система цивилне заштите, јер је распад југославије у знатној мери утицао на распад дотадашњег добро организованог система у тој области.

СРХЦ од момента свог оснивања активно учествује у реаговању на ванредне ситуације, помоћ угроженом становништву, а у том систему једна од најважнијих карика је управо цивилна заштита. Важно је јачање цивилне заштите у материјалном смислу, обучавање профилних специјалиста у Русији, обука специјалиста на полигонима за тренинге и обуку СРХЦ, предавања у школама и високошколским установама.

Наравно, велика је улога ICDO – са њеним људским и материјалним ресурсима, огромним практичним искуством, настојањем да се помогне људима без обзира на боју коже, веру и државне границе.

У Ниш је био допремљен 21. фебруара контејнер са свом неопходном опремом за реаговање у ванредним ситуацијама и отклањање последица ванредних ситуација. То представља важан корак у развијању практичне сарадње између Центра и ICDO.

То је хуманитарни контејнер, помоћ допремљена чистим срцем !

Хвала Међународној организацији цивилне заштите за помоћ !

Шаљемо срдачне честитке руководству те организације и свим сарадницима у центру те хуманитарне организације у Женеви, у вези са светским Даном Цивилне Заштите, који се сваке године обележава 1.марта.