Српско-руски хуманитарни центар

Златибор

На планини Златибор је 20.- 22. марта одржан форум омладине из балканских држава. Више од 400 студената из Србије, Македоније, Црне Горе и Бугарске је учествовало на специјализованој конференцији, коју је организовао Факултет за безбедност Београдског универзитета. По форми и садржају, то је јединствена конференција за будуће специјалисте за ванредне ситуације целог балканског региона.

Деканат Београдског универзитета је позвао и руководиоце Српско-руског хуманитарног центра да својим предавањима упознају учеснике конференције са радом Центра. Теме предавања су биле: „СРХЦ у Србији. Структура, задаци и активности Центра у региону“.

После предавања су студенти задавали питања која се тичу различитих области рада Центра, а најчешћа су била у вези са бројем припадника Центра, могућности усавршавања у Центру и сарадњом између Центра и структурама балканских земаља која се баве хуманитарним радом приликом ванредних ситуација.