Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ на вежбама у НИС-у

Предузеће „Нафтна индустрија Србије“ и СРХЦ су суседи у Нишу јер се граниче један са другим. Међутим, узајамни добри односи нису настали због тога. Сигурност и безбедност су веома важни за предузеће, посебно по питању заштите од пожара и ефикасног реаговања на ванредне ситуације у случају њиховог настанка.

То је управо оно што ради Центар - обука националних кадрова стручних служби. Неколико стручњака НИС је већ завршило курсеве усавршавања у Русији преко СРХЦ. Логично је да су и припадници Центра били позвани да учествују у вежби компаније.

Замисао је била опасна ситуација на складишту нафтних и гасних производа на територији града, гашења пожара пеном, као и процена ризика за град у случају настанка ванредне ситуације.

Један од елемената вежбе био је практични тренинг на симулатору „малопродајни објекат - бензинска станица“, као најопаснијем постројењу од појаве пожара.

На вежби су присуствовали одговорна лица нишких предузећа: фабрике Филип Морис, аеродрома Константин Велики, индустријског објекта Джонсонс електрик.

На завршетку вежбе, стручњаци су разменили мишљења о методологијама процене ризика, актуелним технологијама борбе против пожара на индустријским објектима, и договорили се о одржавању заједничке вежбе.