Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ и компанија Дрегер

5. маја је организована изложба опреме за спашавање компаније Дрегер на територији Српско-руског хуманитарног центра у Нишу, под мотом "Осигуравамо вашу безбедност". Фирма сарађује са регионалним службама за ванредне ситуације и квалитет њених производа је познат широм света.

Центар је уступио свој простор за изложбе Дрегерове опреме на захтев њиховог менаџмента, који је изјавио да је територија СРХЦ је најбоље место на југу Србије за такав догађај.

Многобројни гости су позвани на изложбу, укључујући и оне из Министарства унутрашњих послова Србије који су заинтересовани за упознавање најновијих модела опреме за трагање и спашавање (радара разних модификација), затим за личну заштиту и отклањање последица природних катастрофа.

Истовремено, гости су обишли Центар, његове учионице, полигон и магацин.