Српско-руски хуманитарни центар

Међувладина комисија: Русија - БиХ

Током пет година рада у Србији, Српско-руски хуманитарни центар је постао саставни део Балкана, његовог друштвено-политичког, социо-економског и културног живота региона.

Ко-директор СРХЦ В.Н. Власенко учествовао је у другом заседању Међувладине руско-босанскохерцеговачке комисије за трговину и економску сарадњу између 17. и 18. маја, где је одржао презентацију о доприносу СРХЦ у развоју сарадње Русије и БиХ кроз активирање интеракције између профилних структура земаља у региону. Недавно, комуникација путем видео конференцијске везе је успостављена и редовно се спроводи између центара за управљање кризним ситуацијама ЦУКС у Нишу и Сарајеву. Стручњаци из БиХ се обучавају у ЕМЕРКОМ Русије, упознају са најновијим руским развојем и технологијама, и још много тога.

Састанци су били корисни, обе стране су изразиле интерес у области борбе против ванредних ситуација, наглашавајући значај теме за спровођење трговине и економских пројеката, хуманитарно чишћење мина и борбу против шумских пожара.

Стране су се договориле да наставе рад на припреми за потписивање Протокола о сарадњи између СРХЦ и Службе за цивилну заштиту БиХ.