Српско-руски хуманитарни центар

Мото седмице: спашавање на планинским рекама

Ове недеље СРХЦ ради уз мото „спашавање на брзим водама“. У Санкт-Петербургу, група балканских специјалиста почела је курс професионалног усавршавања на тему претраге и спашавања на планинским рекама, а у Србији на реци Ибар оперативна група Центра увежбава вештине реаговања током поплава.

Вежба је била изведена заједно са стручњацима Сектора ВС МУП-а Србије. Руски спасиоци су извршили спуштање чамаца у воду и навигацију дуж планинских токова.

Узимајући у обзир тужно искуство мајских поплава, не смемо потцењивати моћ водених токова и присутну опасност. Руски спасиоци су високо оценили ниво српских стручњака. Успешну узајамну сарадњу Руси и Срби су показали у више наврата, нарочито током спасавања људи из поплављених подручја Обреновца 2014. године.