Српско-руски хуманитарни центар

Извиђачи су будући помоћници ватрогасаца-спасиоца

Центар поклања велику пажњу раду са младима у Србији. Пре неколико дана, група српских тинејџера вратила се из Ростова на Дону у Русији где су студирали теорију и праксу у кампу на отвореном, а од понедељка су и извиђачи из одреда мајор Драгутин били обучавани у РСХЦ. Скаути се припремају за рад као волонтери локалних ватрогасаца. Тема курсева је "Опрема која се користи за гашење шумских пожара". Млади волонтери су слушали теоријски курс и били на краткој пракси за рад са хидрауличном и пнеуматском опремом, моторним пумпама различитих модификација, увежбавали вештине одвијања и склапања црева и узимање и снабдевање водом из резервоара.

Извиђачи су изазове озбиљно схватили и постигли успех.

Ово је само почетни курс и руководство СРХЦ планира да настави обуку у циљу обуке скаута практичним вештинама за рад у реалним условима.

Желимо успех деци и бескрајан ентузијазам за проучавање ове тешке дисциплине - спасавање жртава и борба против пожара!