Српско-руски хуманитарни центар

Пета годишњица СРХЦ у часопису Цивилна заштита

Пета годишњица Српско-руског хуманитарног центра је репортажа у руском часопису Цивилна заштита.