Српско-руски хуманитарни центар

«Вести», прва медијска кућа која је 2017. подине посетила руско-српски деминерски одред

На захтев Србије, о наставку помоћи Русије Србији у области хуманитарног разминирања који је упућен Влади Руске Федерације, Влада Русије је донела Одлуку да се та помоћ Србији настави и у 2017. години.

У складу са oдлуком Владе Русије, а на основу пројекта Центра за разминирање Републике Србије и уз несебичну подршку и помоћ Српско-руског хуманитарног центра у Нишу, у августу ове године су почели радови на уклањању неексплодираних убојних средстава на ширем подручју општине Ћуприја, а према пројекту за разминирање ''Ћуприја-1''. Поред тога што је Центар за разминирање Републике Србије израдио наведени пројекат, он прати његову реализацију и врши контролу квалитета обављања радова.

Када се говори о помоћи Русије Србији у области хуманитарног разминирања, треба нагласити да Русија, преко своје федералне државне агенције Емерком, већ десету годину заредом помаже Србији у области хуманитарног разминирања.

Наиме 2008. године, након молбе Србије, Влада Русије је донела одлуку о пружању помоћи Србији и у области хуманитарног разминирања. Након те одлуке, агенција Емерком и Центар за разминирање Републике Србије су потписали меморандум о разумевању чиме су створене и формално-правне основе за почетак реализације наведене помоћи.

После потписивања наведеног Меморандума, руски одред за хуманитарно разминирање почео је 2008. године радове на чишћењу касетне муниције и других неексплодираних убојних средстава на аеродрому у Нишу који је 1999. године више пута бомбардован од стране НАТО.

Након успешно обављеног веома сложеног и опасног посла на аеродрому у Нишу, руски деминерски одред је 2009. године почео разминирање на подручју Параћина, такође према пројектима српског Центра за разминирање и уз његов надзор. У Параћину су откривана и уништавана неексплодирана убојна средстава, која су на великом простору разбацана после експлозије у војном складишту ''Параћинске утрине'' која се догодила 19.10.2006. године.

После разговора тадашњег министра за ванредне ситуације Русије Сергеја Шојгуа са највишим руководством Србије, 2010. године је формиран руско-српски одред за хуманитарно разминирање чији рад у потпуности финансира Русија, а који разминиравање обавља према пројектима и уз надзор Центра за разминирање Србије као надлежног државног органа.

Од 2009. године на простору око војног складишта у Параћину одред је очистио 5.347.000 квадратних метара земљишта. Руководилац одреда Богдан Пилипчук изјавио је да је до сада откривено, безбедно откопано и уништено 13.046 комада разних врста неексплодираних убојних средстава. Руководилац одреда даље наглашава да је пројектом ''Ћуприја-1'' предвиђено да деминери испитају сваки центиметар земљишта на 775.200 квадрата простора у општини Ћуприја.

Разминирано земљиште је враћено власницима и корисницима и безбедно је за употребу. Тако су на разминираном земљишту у Нишу изграђени аеродромски објекти, у Параћину су поправљене оштећене викендице, засађени виногради, обновљене шуме, док се друго пољопривредно земљиште, шумски и други локални путеви безбедно користе.

«Франкфуртске вести» је прва медијска кућа чија је екипа редакције ове године посетила руско-српске деминере. Овој посети су присуствовали директор Српско-руског хуманитарног центра у Нишу Бојан Гламочлија и представник Центра за разминирање Републике Србије Драгиша Николић.