Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ у Женеви

У циљу испуњавања раније потписаних одредби радног протокола са Међународном организацијом цивилне заштите (ICDO), и делујући као придружени члан ове организације, Српско-руски хуманитарни центар сарађује са њом у областима обуке, допуњавања резерви Центра, коришћења гео-информативног система као и праћења и предвиђања ванредних ситуација.

Овај пут је МОЦЗ организовао курс за стручно усавршавање специјалиста који раде у области информационих технологија и са електронском опремом ЦУКС-а. Дмитриј Лисенко из Центра је био упућен у Женеву.

Полазници курса радили су са информационом платформом која омогућава праћење и прогнозирање ванредних ситуација на основу ГИС-а кроз интеграцију сателитских и других доступних информација који се прикупљају у заједничку базу података. Курс је такође одржан и за стручњаке из Јерменије, Киргистана и Белорусије.

Центар управљања у кризним ситуацијама је био опремљен и отворен у СРХЦ-у октобрa 2014. године. Његов огроман потенцијал се још увек не искоришћава у потпуности. Сигирни смо да ће стечено знање отворити нове могућности за запослене СРХЦ-а и српске колеге, који се баве анализом података на националном нивоу, као и допринети формирању ујединене базе података за целу Србију.