Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ и Служба хитне помоћи

Након неколико предавања у Београду и Сомбору која су представници СРХЦ-а организовали за локалне специјалисте везано за интеракцију хитних служби у саобраћајним несрећама и другим ванредним ситуацијама, српске колеге су замолиле да се одржи слично предавање у Београду за раднике градске хитне помоћи. Александар Зубов је водио овај практични семинар, на коме је присуствовало више од 30 медицинских стручњака.

Говор је био заснован на руском практичком искуству у овој области, укључујући интеракцију различитих служби током ванредне ситуације, као и процедуру њихове узајемне координације и сарадње. А. Зубов је дао примере из своје праксе, када је било потребно да се дефинишу приоритетне активности на лицу места и да се спроведе психолошка припрема особља хитне помоћи, посебно у ситуацијама са великим бројем жртава.

Српске колеге биле су веома заинтересоване да сазнају о практичној сарадњи хитних служби (ватрогасаца-спасиоца, полиције и хитне помоћи) и решавању питања приоритетности рада једне или друге хитне службе. Говорило се и о унификованом државном систему превенције и уклањања ванредних ситуација у Русији.

Тренутно су ова питања изузетно важна за Србију, јер су предузете све мере да се уведе национални систем за узбуну хитних служби и превенцију ВС, такозвани систем „112“, који је у процесу успостављања.