Српско-руски хуманитарни центар

Балкански стручњаци на Академији државне противпожарне службе (AГПС)

У оквиру реализације Плана обуке и стручног усавршавања припадника из области реаговања у ванредним ситуацијама земаља балканског региона у високошколским установама МЧС Русије за 2018. годину, у периоду од 10. до 21. децембра обуку је прошла група, коју су чинили начелници Управа и јединица Сектора за ванредне ситуације Србије, и представници Сектора за заштиту и спасавање БиХ на Академији државне противпожарне службе МЧС Русије.

Сви курсеви у високошколским установама МЧС Русије, где постоји одлична наставно-тренажна основа и опрема се организују у координацији са СРХЦ-ом и у потпуности се финансирају од стране Русије, док обуке спроводе искусни предавачи.

И поред свог богатог професионалног искуства, балкански стручњаци су високо оценили ниво обуке на Академији, и показали интересовање за проучавање теме: „Примена мера заштите од пожара приликом пројектовања и изградње зграда и објеката инфраструктуре“, која је обухватила предавања о савременим методама предвиђања динамике фактора опасности од пожара, систему нормативно-правних аката из области заштите од пожара, критеријумима за процену обезбеђивања противпожарне безбедности објеката и многа друга.