Српско-руски хуманитарни центар

Академија цивилне заштите

Од 8. до 13. априла у Москви на Академији цивилне заштите, одржана је обука стручног усавршавања за десет припадника Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије на тему „Тактика гашења шумских пожара“.

Српско-руски хуманитарни центар, образовне институције МЧС-а Русије и сви припадници Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије су повезани, како кроз историјско пријатељство наших народа, тако и професионалном везом ватрогасаца-спасилаца.

Академија цивилне заштите МЧС-а Русије је једна од најстаријих високообразованих институција МЧС-а Русије и током пет година сарадње Сектора за ванредне ситуације и Академије цивилне заштите, око 500 полазника из балканских држава, укључујући око 200 из Србије је прошло обуку у оквиру ове образовне институције.

Доласком пролећа, у Србији су се повећали ризици од настанка шумских пожара и, у вези са тим, тема пролећне обуке на АГЗ-у била је: „Тактика гашења шумских пожара“ и читав спектар проблема, који проистичу у случају такве ванредне ситуације. То нису само практичне активности ватрогасно-спасилачких јединица у гашењу шумских пожара и примена мера безбедности, већ и прогнозирање ситуације у случају опасности и настанка шумских пожара, вешто планирање превентивних мера и уклањања ванредних ситуација узрокованих шумским пожарима.

За припадника-руководиоца изузетно је важна тема координације административних органа у организацији уклањања ванредних ситуација и мере заштите критички важних објеката у насељеним местима и градовима од опасности, које су изазване шумским пожарима.

Корисна је била посета информативном центру „ОКСИОН“, где су презентована савремена средства информисања становништва о опасностима на различите ванредне ситуације и одлазак у град Твер, где су демонстроване активности једне од главних управа МЧС-а Русије за уклањање шумских пожара у планинским пределима.

По завршетку обуке је спроведено групно анкетирање и добијене су позитивне оцене по свим питањима организације.

Академија цивилне заштите МЧС-а Русије очекује своје пријатеље из служби за ванредне ситуације са Балкана. Искуство и знање предавача Академије стоји на располагању колегама и за добробит народа!