Српско-руски хуманитарни центар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЕПТЕМБАР 2019

У периоду од 9-14. септембра на Санктпетербуршком Универзитету државне противпожарне службе МЧС-а Русије одржана је конференција и семинар представника различитих профилних установа Републике Србије и сарадника са Универзитета, по питању сарадње у области едукације кадрова.

Међу колегама из Србије су били и представници Универзитета у Београду и Нишу, Управе града Ниша и Нишког административног округа, Министарства одбране, компанија ХИП-Петрохемија и НИС (Гаспром-Њефт).

Дана 13. септембра је потписан Споразум о сарадњи и развоју односа у области образовања између Санктпетербуршког Универзитета државне противпожарне службе МЧС-а Русије и Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу.

Споразум подразумева сарадњу образовних институција у сфери обуке специјалиста у области спречавања и отклањања последица ВС, у научно-истраживачкој области противпожарне безбедности, гашења пожара, превенције и отклањања ВС.

У оквиру посете одржан је семинар „Систем едукације кадрова у области осигурања комплексне безбедности становништва“ током кога су представници Универзитета упознали колеге из Србије са правцима и могућностима Универзитета у образовном и научном раду и образовним активностима.

Санктпетербуршки Универзитет државне противпожарне службе МЧС-а Русије сарађује са Српско-руским хуманитарним центром од 2014. године, када је у Нишу потписан споразум о сарадњи у области образовања, између Санктпетербуршког Универзитета државне противпожарне службе МЧС-а Русије, СРХЦ-а и Факултета заштите на раду и усвојен план заједничких активности. У 2018. години потписан је споразум о сарадњи са Факултетом безбедности у Београду.

Ови споразуми се успешно реализују - у 2019. години више од 40 стручњака из Србије је прошло обуку на Санктпетербуршком Универзитету државне противпожарне службе МЧС-а Русије.