Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ И САФАРИ - КЛУБ У НИШУ

Српско-руски хуманитарни центар, после више од пет година постојања, колико је у граду Нишу, постао је саставни део његових активности, а запослени у Центру, осим што извршавају своје професионалне обавезе у оквиру СРХЦ-а, учествују у друштвеном животу града и његових становника.

21. септембра, у околини града, на стрелишту „Малча“, одржано је традиционално такмичење у организацији Сафари клуба из Ниша.

Наравно, припадници СРХЦ-а, учествовали су у овом спортском празнику са задовољством, заједно са многим грађанима, када се од учесника тражила тачност, снага, сналажљивост и тимски дух.

Био је то прави спортски догађај, а терен за обуку „Малча“ био је украшен бројним паноима и заставама.

И није важно ко је победио - главна радост је учешће, емоције и тимски дух, задовољство од празничне атмосфере и весеља.