Српско-руски хуманитарни центар

ОБУКА ВАТРОГАСАЦА-СПАСИЛАЦА НА НТК „ШТУРМ“ октобар 2019. године

Српско-руски хуманитарни центар активно учествује у процесу обуке припадника Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије, и ових дана више од 25 српских стручњака усавршава своја професионална знања у високошколским институцијама МЧС Русије.

Посебан сегмент у процесу обуке припадника СВС-а заузима и НТК „Штурм“, који се налази у СРХЦ-у и чију је намену високо оценило руководство Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије.

У наставној 2019. години, СРХЦ је наставио да користи НТК „Штурм“ - мултифункционални симулатор различитих ситуација, које су могуће у реалним пожарима – настанак дима, отвореног пламена, буке, врисак људи итд. Полазници ватрогасци-спасиоци који ступају са радом у ВСЈ СВС-а из свих градова Р. Србије пролазе обавезан тест професионалне подобности и почетну обуку на овом симулатору.

Обука на НТК „Штурм“ такође подразумева предавања за већ искусне спасиоце, који раде у систему гашења пожара. Ови ватрогасци усавршавају своје вештине и упознају се са новим елементима.

Пре сваке обуке претходи обавезни лекарски преглед, а затим прва фаза која подразумева улазак у задимљени простор, гашење отвореног пламена, одређивање места где се налази жртва и њена евакуација. Тим чине три припадника, док су руководиоци обуке искусни инструктори из ватрогасно-спасилачке јединице у Нишу.

У периоду од 30. септембра до 7. октобра 2019. године, пет групa (120 припадника) су прошле тестирање и обуку на „Штурму“, а у свакој групи су била по два искусна инструктора. Симулиране су различите ситуације настанка пожара у затвореним просторима.

НТК „Штурм“ је већ постао саставни део система обуке за припаднике ватрогасно-спасилачких тимова.

Руководство СРХЦ-а са своје стране пажљиво прати ток обука и коришћење НТК „Штурм“, проучава искуство одржавања обука, на основу којег припрема предлоге за опремање НТК „Штурм“ додатном опремом и конструкцијама.