Српско-руски хуманитарни центар

ИНСАРАГ-GSS

Као што знате, једна од организација са којом Српско-руски хуманитарни центар сарађује и која се убраја у националне добровољне специјализоване структуре је Горска служба спасавања Србије (ГСС). Узимајући у обзир сложеност задатака које обавља ГСС, и тежњу руководства ове организације да њихови чланови континуирано усавршавају своје професионалне вештине, СРХЦ остварује сарадњу са ГСС и пружа подршку. Разрађен је и усаглашен меморандум о сарадњи између наших структура и стално се одржавају контакти са руководиоцем ГСС Владимиром Каћурићем.

Сходно захтеву руководства ГСС-а за стручно усавршавање спасилаца ГСС, и учешћем у међународним операцијама, од 4. до 8. октобра у Београду је Олга Прошина, сарадник СРХЦ-а одржала обуку у складу са методологијом ИНСАРАГ (International Search and Rescue Advisory Group).

За време трајања обуке одржана су предавања на следеће теме:

1. Међународни систем пружања помоћи у ванредним ситуацијама.

2. Одговорности учесника приликом реаговања у међународним операцијама.

3. Фазе реаговања тима за претрагу и спасавање.

4. Међународна саветодавна група за претрагу и спасавање (ИНСАРАГ).

5. Систем Уједињених нација за процену последица катастрофа и координацију међународног реаговања (UNDAC).

6. Инструменти за координацију у зони ванредне ситуације: Глобални систем упозоравања и координације, виртуелни и теренски координациони центри, Сектор за координацију спровођења претраге и спасавања, координација спровођења задатака по секторима.

7. Организација рада у зони ванредне ситуације: Нивои спровођења операција претраге и спасавања, класификација по секторима, ИНСАРАГ систем обележавања и сигнализације, комуникација, организација привременог кампа, безбедносна питања.

8. Структура међународног тима за претрагу и спасавање.

9. Међународна сертификација тимова за претрагу и спасавање.

10. Етичка питања.

11. Рад са медијима у зони ванредне ситуације.

Треба истаћи и интересовање спасилаца, њихово активно учешће у обављању практичних задатака и дискусију о питањима реаговања како на међународном тако и на националном нивоу, као и њихово добро познавање енглеског језика на ком је одржана обука.