Српско-руски хуманитарни центар

ПОСЕТА ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ НАЦИОНАЛНЕ ОДБРАНЕ УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ Р. СРБИЈЕ 22. октобар 2019.г.

У складу са Планом припреме студијских обилазака полазника Школе националне одбране Универзитета одбране Р. Србије, СРХЦ-у је упућен захтев у вези посете полазника ради упознавања са историјом формирања, хуманитарним задацима, сарадњом са профилним структурама из Србије и других балканских држава, као и са перспективама развоја Центра.

Посета је организована 22. октобра током које су директор СРХЦ-а А.В. Мамченков и остали сарадници Центра одржали брифинг, упознали их са наставном и материјално-техничком основом Центра и демонстрирали рад мултифункционалног симулатора „Штурм“.

Вођа групе је на крају посете у име свих својих учесника изразио захвалност Српско-руском хуманитарном центру за помоћ коју пружа Сектору за ванредне ситуације Србије и специјализованим хитним службама других балканских држава, која има за циљ решавање реалних, стварних хуманитарних проблема.

Треба додати да је Српско-руски хуманитарни центар отворен за посете свих заинтересованих страна и организација. Међу многобројним посетама убрајају се посете представника медија, дипломата, сарадника међународних институција као што је УНХЦР, представника бројних волонтерских структура у Србији и другим балканским земљама, средњошколаца и студената за које се посебно организују „Дани отворених врата“.