Српско-руски хуманитарни центар

СРХЦ на вежби у Азербејџану

На позив Канцеларије Уједињених нација за координацију хуманитарних послова и Међународне саветодавне групе за претрагу и спасавање (ИНСАРАГ) и настављајући практичну сарадњу са међународним профилним структурама, СРХЦ је учествовао у организацији и одржавању Регионалне међународне вежбе ИНСАРАГ у вези са реаговањем на земљотресе, у периоду од 2 - 9. новембра 2019.године.

Вежба је одржана на Академији Министарства за ванредне ситуације Републике Азербејџан у Бакуу. Више од 200 људи, представници тимова за претрагу и спасавање и теренских болница из 30 земаља и 10 међународних агенција и организација је учествовало у вежби.

Рад на припреми и одржавању вежбе трајао од априла до септембра 2019.године, првобитно путем телеконференција, припремајући сценарио и увод, а затим на терену, на територији Академије МЧС-а Азербејџана, где су се директно и непосредно решавала питања материјалне и техничке подршке извођења вежбе.

Главни циљ ове вежбе великих размера био је увежбавање координације интеракције учесника у реаговању на земљотресе - теренски координациони центар (OSOCC), прихватни центар (RDC), структуре локалне самоуправе и елемената координације операција претраге и спасавања и теренских болница.

По завршетку међународне вежбе, Секретаријат ИНСАРАГ-а је сумирао и припремио препоруке за све учеснике.

Вежба је припремљена и изведена на високом професионалном нивоу, у складу са међународним стандардима.