Српско-руски хуманитарни центар

Смернице за спровођење операција претраге и спасавања у средини са коронавирусом

Овај документ има за циљ да пружи смернице о спровођењу операција претраге и спасавања у срединама са присуством корона вируса (COVID-19). Операције за претрагу и спасавање су инструмент, који се користи за брзо реаговање у спасилачком раду, у ситуацијама, када се дешавају обрушавања зграда и конструкција и обично у урбаним срединама. Ова средина се суочава са новим изазовом, појавом новог корона вируса и зато би тим за претрагу и спасавање можда требало да размотри неопходност промене стандардних радних процедура током ове глобалне пандемије.

Секретаријат ИНСАРАГ-а установио је приоритете у епидемији COVID-19. Они укључују:

Безбедност спасилаца

Очување способности за извршавање задатака у складу са планираним.