Српско-руски хуманитарни центар

Међународни вебинар

Међународни вебинар на тему „Актуелна питања пројектовања, развоја и примене информационих система у области заштите од ванредних ситуација“ одржан је 24. новембра на Академији цивилне заштите Министарства за ванредне ситуације Русије. Центар и Академија цивилне заштите имају успешну дугогодишњу сарадњу. Од 2015. године групе специјалиста у области реаговања у ванредним ситуацијама Републике Србије и региона пролазе курсеве стручног усавршавања на Академији, док је од 2017. године у СРХЦ-у отворено и представништво саме Академије.

На Вебинару су присуствовали руководиоци и запослени СРХЦ-а. Кодиректор Центра Андреј Мамченков излагао је презентацију на тему: „Рад Центра за прогнозирање и моделирање ванредних ситуација (ЦПМ ВС) у СРХЦ-у, перспективе развоја у оквиру јединственог система реаговања Србије“, што је у складу са планом развоја СРХЦ-а.

Израдом специјализованих модела и сценарија предвиђа се развој ванредних ситуација и тиме омогућава доносиоцу одлука правовремено одлучивање и реаговање. На тај начин се убрзава и олакшава рад читавог система управљања у ванредним ситуацијама и повећава безбедност грађана.

Центар за прогнозирање и моделирање ванредних ситуација ради у Српско-руском хуманитарном центру од 2014. године у сарадњи са Сектором за ВС МУП-а Србије, Националним центром управљања у ВС МЧС-а Русије, ИЦДО-а и другим структурама.